البرز

بسته خبری پانزده روزه جمعیت هلال احمر شهرستان اشتهارد
اشتهارد در پانزده روز اخیر

بسته خبری پانزده روزه جمعیت هلال احمر شهرستان اشتهارد

اشتهارد در پانزده روز اخیربسته خبری پانزده روزه جمعیت هلال احمر شهرستان اشتهارد۱. تولید و توزیع ۲۰۰ هزار جفت دستکش یکبار مصرف۲. توان افزایی امدادگران و نجاتگران در راستای ارتقا کیفیت امدادرسانی در حوادت۳. اجرای پویش نظر سلامت در سطح شهرستان ۴. اهدای خون در قالب قرار مهربانی۵. پیوستن با پویش