البرز

آموزش مجازی در سایه کرونا (دوره حمایت روانی )
دوره تخصصی حمایت روانی برای اولین بار در استان البرز در واحد آموزش های تخصصی به صورت مجازی برگزار شد

آموزش مجازی در سایه کرونا (دوره حمایت روانی )

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان البرز،محمد باقر خلفی در این خصوص گفت:پس از شیوع ویروس کرونا در جهان،آموزش های امدادی جمعیت هلال احمر متوقف نشده است و با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی ادامه دارد.